Siin anname ülevaate suurimatest muutustest.
* 10.juulil 2012 väljasõit Tallinnasse Lennusadamasse ja loomaaeda.
* 13. Septembril 2012 viis LC Tabivere hooldekodu eakad Jääajakeskusesse.
* 8.mail 2013 vahetasime välja 10 uut voodit ja madratsit. Voodid on lastud teha eritellimusena meie mõõtude ja soovide järgi.

*juuni-august 2014 rekonstrueeriti Hooldekodu kogu vee- ja küttesüsteem ja seda valla, mitte Sotsiaalkeskuse eelarvest.

*alates jaanuarist 2015 on hooldekodus tradistioon - kord kvartalis õnnitleme väikse kontserdi ja lilledega vastava kvartali sünnipäevalapsi.

*03.03.2015 sai Tabivere Sotsiaalkeskus tegevusloa toetatud elamise teenuse pakkumiseks 4 isikule ja suurendas 4 isiku võrra igapäevaelu toetamise teenuse kohti.

* juulis 2015 käsime hooldekodu ja päevakeskusega Võrumaal Taarapõllu talus

*alates 2015 aastast on igal aastal saanud värskendusremonti hooldekodus kaks magamistuba.

*augustis 2016 käisime päevakeskuse ja mõnede kobedamate hooldekoduasukatega Läti loomaaias.

*2016 aastal alustasime ka kaks korda nädalas jõukohase võimlemisega eakatele, mis on jätkuv ka tänasel päeval.

*2016 aastast pakkusime Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist finantseeritava projekti raames kaitstud töö teenust erivajadustega inimestele (aastane projekt)

*alates 2016 aastast peseme nõusid nõudepesumasinatega.

*2017 mais tähistasime hooldekodu 20 sünnipäeva.

*2017 aastast on meil hooldekodus 9 funktsionaalvoodit rohkem.

*augustis 2017 käisime päevakeskusega Soomes Korkeasaare loomapargis.

*2017 aastal jätkus pikaajalise kaitstud töö projekt, tänu millele on avalikud alad heakorrastatud.

2017 aasta juunist on hooldekodus osalise koormusega inimene, kes ergutab ja aitab hoolealustel käia õuealal, loeb ette ajalehte või korraldab väljasõite. Näiteks 2017 aasta septembris käisime Elistvere Loomapargis selle asutuse sünnipäeval.