Mis see on?

Igapäevaelu toetamise teenuse päevakeskus osutab psüühiliste erivajadustega inimestele igapäevaelu toetamise teenust, mille ülesandeks on kujundada klientidele sobiv arengukeskkond ning tagada nende maksimaalne iseseisev toimetulek minimaalse sekkumise ja abiga.

Kus me asume?

Päevakeskuse üks osa asub Tabiveres hooldekodu II korrusel, eraldi sissepääsuga hoone läänepoolsest (Tabivere Kommunaali-poolsest) küljest.

Teised päevakeskuse ruumid asuvad Maarja-Magdaleena külas, aadressil Parkla tee 3. 

Kolmandana pakume igapäevaelu toetamise teenust inimeste eluruumides.

Kokku on kohti võimaldatud 24 kliendile.

Kuidas saada teenusele?

Igapäevaelu toetamise teenust on õigus saada täisealisel isikul, kes vastab järgmistele tingimustele:

- isikul on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire
- isikule ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust.

Teenus on isikule tasuta.


Täpsemalt loe Sotsiaalministeeriumi kodulehelt: 

http://www.sm.ee/sinule/puudega-inimesele/sotsiaalteenused-puudega-inimesele/erihoolekanne/igapaevaelu-toetamise-teenus.html

Päevakeskuses valmib tegevusteraapiana erinevat käsitööd - sokid, kindad, mütsid, ehted; klaasimaaliga purgid, klaasid, vaasid jm huvitavat vastavalt hooajale. Tooteid on võimalik osta kohapeal eelneval kokkuleppel.


Päevakeskus on avatud
 E-R kl 9-15

Kodukord: KODUKORD.docx
Kaebuste lahendamise kord: KAEBUSTE LAHENDAMISE KORD.docx


Pilte päevakeskusest: